top
logo


logo1re.jpg
Strona Główna Informacje o sądzie Rejestry, ewidencje i archiwa
Rejestry, ewidencje i archiwa PDF Drukuj Email

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 03.5.22).

Archiwum Zakładowe działa w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.03.2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz.U Nr 46 poz. 443) i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS. Nr 8 poz. 55).

Sprawy postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują również przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). W/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

W Sądzie Apelacyjnym prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

repertoria
wykazy
kartoteki
zbiory wokand
księgi pomocnicze
Urządzenia te służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia i układu akt. Powyższe urządzenia prowadzone są w ramach podstawowej działalności Sądu Apelacyjnego. W ramach czynności prowadzonych przez poszczególne oddziały Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności z Ustawy o rachunkowości i przepisów prawa pracy.

W Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie funkcjonuje archiwum zakładowe, w którym zgromadzone są dokumenty w teczkach aktowych, odrębnie dla kategorii A i B z lat 1990 - 2006, których udostępnianie rejestruje się w kartotece udostępnienia akt.

W Archiwum Zakładowym Sądu Apelacyjnego nie przechowuje się akt sądowych, akta po zakończeniu sprawy zwracane są do sądów I instancji i tam archiwizowane. Dokumentami przechowywanymi w Sądzie Apelacyjnym są wyłącznie te, które wytworzone zostały na miejscu.

 

bottom
top

Ostatnio dodane

Najczęściej odwiedzane

Statystyki

Użytkowników : 6
Pozycje : 498
Zasoby : 6
Odsłon : 2155477

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.