top
logo


logo1re.jpg
Strona Główna Informacje o sądzie Przedmiot działalności
Przedmiot działalności PDF Drukuj Email

Działalnością podstawową Sadu Apelacyjnego jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego a także wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw

Do zakresu właściwości funkcyjnej Sądu Apelacyjnego należy:

 • rozpoznawanie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydawanych w I instancji w sprawach:
  • z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego przez I Wydział Cywilny
  • z zakresu prawa karnego przez II Wydział Karny
  • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przez III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • rozpoznawanie w I instancji spraw dyscyplinarnych sędziów przez Sąd Apelacyjny Sąd Dyscyplinarny
 • sprawowanie nadzoru - przez IV Wydział Wizytacji nad działalnością administracyjną sądów - zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2012 r.
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością notariuszy w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz.U. nr 42 poz. 188)
 • sprawowanie nadzoru nad komornikami sądowymi w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2011.231.1376 j.t.)

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie organizacyjnie działa w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78 poz. 483, sprost. Dz.U z 2001 r., Nr 28, poz. 319)
 • Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz. 1070 z dnia 12 września 2001 r. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych" (Dz.U. nr 38 poz. 249)
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz.Urz. MS nr 5, poz. 22 z 2003 r. z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych (Dz.U. 2013.69 z dnia 17 stycznia 2013 r.)
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
 

bottom
top

Ostatnio dodane

Najczęściej odwiedzane

Statystyki

Użytkowników : 6
Pozycje : 498
Zasoby : 6
Odsłon : 2155440

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.