top
logo


logo1re.jpg
Strona Główna Przyjmowanie i załatwianie spraw Przyjmowanie i załatwianie spraw
Przyjmowanie i załatwianie spraw PDF Drukuj Email
Informację wytworzył Robert Dworak   
Środa, 11 lutego 2009 10:45

Sposób przyjmowania i załatwiania pism określa:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 - Regulamin wewnętrzengo urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38 poz.218 z póź. zm.)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5 poz. 22 z póź. zm.)
  • Instrukcja kancelaryjna Sądu Apelacyjnego

Wszystkie pisma wpływające do Sądu są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty i godziny wpływu, ilości załączników a następnie kierowane do właściwych wydziałów merytorycznych. Korespondencja adresowana do Prezesa, Wiceprezesa i Dyrektora Sądu oraz do Oddziałów Sądu i IV Wydziału Wizytacji i Doskonalenia Kadr jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Oddziału Administracyjnego celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Na żądanie osoby wnoszącej pismo pracownik Biura Podawczego poświadcza jego przyjęcie na kopii pisma.

Kierownik Sekretariatu we właściwym wydziale rejestruje je według kolejności ich wpływu i przedstawia je przewodniczącemu Wydziału. Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli dopuszczalności wniesienia środka, a następnie kieruje sprawę na właściwe posiedzenie Sądu z uwzględnieniem kolejności wpływu. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Wydziału może skierować sprawę na posiedzenie poza kolejnością. Dalsze postępowanie prowadzone jest przez wyznaczony skład sędziowski (sędziów zawodowych) w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne. Po prawomocnym zakończeniu sprawy Sąd zwraca akta sprawy sądowi I instancji.

W Sądzie Apelacyjnym przyjmowanie skarg i wniosków, odbywa się stosownie do przepisów Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r.). Po dokonaniu stosownych ustaleń udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia według właściwości, informując jednocześnie zainteresowanego.

Data ostatniej modyfikacji: Wtorek, 19 czerwca 2012 11:23
 

bottom
top

Ostatnio dodane

Najczęściej odwiedzane

Statystyki

Użytkowników : 6
Pozycje : 498
Zasoby : 6
Odsłon : 2160921

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.