top
logo


logo1re.jpg
Orzecznictwo USiP

Wyroki i postanowienia

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon Wyrok z 28 grudnia 2010 r. sygnatura akt III AUa 835/10Hit!Tooltip

Ważność zawartych przez strony umów o przeniesienie praw autorskich pozostaje bez wpływu na kwestie związane ze sposobem obliczania podstawy wymiaru składek, skoro wnioskodawcę i zainteresowanych łączyły jednocześnie ważne umowy o dzieło, a więc umowy, do których mają zastosowanie przepisy kc, co w związku z treścią art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zasadniczy sposób wpływa na uznanie ich za przychód w rozumieniu systemu prawa ubezpieczeń społecznych dla potrzeb określenia wysokości podstawy wymiaru składek, których płatnikiem w omawianej sprawie był wnioskodawca.

file icon Wyrok z 30 listopada 2010 r. sygnatura akt III AUa 797/10Hit!Tooltip

Dla ustalenia uprawnień ubezpieczonego do świadczenia przedemerytalnego w razie wątpliwości co do spełnienia przezeń kryterium legitymowania się 6 miesięcznym stażem pracy u ostatniego pracodawcy, może być istotne ustalenie, czy nie doszło do ?przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę? o którym mowa w art. 231 kp, bowiem jedynie zastosowanie tego przepisu stworzy możliwość spełnienia przez odwołującego wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252 ze zmianami).

file icon Wyrok z 22 października 2009 r. sygnatura akt III AUa 773/09Hit!Tooltip

Do uznania okresu niewykonywania pracy z powodu konieczności opieki nad członkiem rodziny ? o jakim mowa w art. 7 pkt 7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227 ze zmianami) ? nie jest konieczne formalne legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności czy niezdolności do pracy.

file icon Wyrok z 28 października 2010 r. sygnatura akt III AUa 680/10Hit!Tooltip

Brak jest podstaw prawnych do przyjęcia, że okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w czasie pracy na tzw. budowie eksportowej, a za który po zakończeniu pracy za granicą wypłacono ekwiwalent pieniężny stanowi okres składkowy w rozumieniu przepisów ustawy emerytalno-rentowej.

file icon Wyrok z 13 października 2010 r. sygnatura akt III AUa 645/10Hit!Tooltip

Przewidziana w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656) rekompensata ma stanowić odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Dla powstania prawa do rekompensaty koniecznym więc jest, by ubezpieczony poniósł szkodę polegającą na utracie możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę z tytułu pracy w warunkach szczególnych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227 ze zmianami), wskutek odebrania mu tego przywileju przez ustawodawcę.

« PoczątekPoprzednia1234NastępnaOstatnie »
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

bottom
top

Ostatnio dodane

Najczęściej odwiedzane

Statystyki

Użytkowników : 6
Pozycje : 471
Zasoby : 6
Odsłon : 2053571

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template, web hosting. Valid XHTML and CSS.