Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia o stanie majątkowym

sędziów i referendarzy sądowych apelacji rzeszowskiej

Na podstawie art. 1 pkt 1 lit. b w związku z art. 11 i art. 16 ustawy z dnia
30 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103) jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów oraz referendarzy sądowych złożonych po dniu 5 stycznia 2017 r. podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Publikacji nie podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów oraz referendarzy sądowych,  które zgodnie z art. 1  pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103) zostały objęte ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm.).

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1452) publikacji podlegają także te oświadczenia sędziów, które zostały złożone przed dniem 6 stycznia 2017 r. Powyższa zmiana nie ma zastosowania do referendarzy sądowych, którzy złożyli oświadczenie  przez dniem 6 stycznia 2017 r. 


Oświadczenia majątkowe sędziów oraz referendarzy sądowych apelacji rzeszowskiej zostały zamieszczone w kolejności alfabetycznej, w podziale na Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oraz sądy okręgowe i sądy rejonowe poszczególnych okręgów sądowych:

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Okręg Sądu Okręgowego w Krośnie
Okręg Sądu Okręgowego w Przemyślu
Okręg Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Okręg Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Rejestr zmian dla: Oświadczenia majątkowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Róg
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
2017-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Róg
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
2017-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Róg
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
2017-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Aneta Róg
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
2017-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-07
Publikacja w dniu:
2017-09-07
Opis zmiany:
b/d