Aktualności

 • Informacja o dokonaniu darowizny

  2018-12-18

  Czytajwięcejo: Informacja o dokonaniu darowizny
 • G-2361-27/2018

  2018-12-13

  • Nazwa:

   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odkup odpadów

  • Oznaczenie postępowania:
   G-2317-27/2018
  • Temin składania ofert:

   17 grudzień 2018 r. godz. 1000

  Czytajwięcejo: G-2361-27/2018
 • F-271-135/2018

  2018-12-12

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na usługę sprzątania pomieszczeń II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z siedzibą w Nisku

  Czytajwięcejo: F-271-135/2018
 • F-271-126/2018

  2018-12-07

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na "Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie wynikającym z art. 62 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, w budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie", prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

  Czytajwięcejo: F-271-126/2018
 • F-271-128/2018

  2018-12-06

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na "Dostawę słuchawek komputerowych dla II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie", prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

  Czytajwięcejo: F-271-128/2018
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane