Działalność podstawowa

Działalnością podstawową Sadu Apelacyjnego jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego a także wykonywanie zadań z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.

Do zakresu właściwości funkcyjnej Sądu Apelacyjnego należy:

 • rozpoznawanie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych, wydawanych w I instancji w sprawach: 
  • z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego i opiekuńczego przez I Wydział Cywilny
  • z zakresu prawa karnego przez II Wydział Karny
  • z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przez III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • rozpoznawanie w I instancji spraw dyscyplinarnych sędziów przez Sąd Apelacyjny Sąd Dyscyplinarny
 • sprawowanie nadzoru - przez IV Wydział Wizytacji nad działalnością administracyjną sądów - zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych (Dz.Urz.MS.2012.120);
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością notariuszy w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego (Dz.U. nr 42 poz. 188);
 • sprawowanie nadzoru nad komornikami sądowymi w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2017.1277 tekst jedn.).

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie organizacyjnie działa w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78 poz. 483 z późn. zm., sprost. Dz.U z 2001 r., Nr 28, poz. 319);
 • Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016.2062 tekst jedn. z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. "Regulamin urzędowania sądów powszechnych" (Dz.U.2015.2316 z późn. zm.);
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych (Dz.U.2013.69 z dnia 17 stycznia 2013 r.);
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.2016.1870 tekst jedn. z późn. zm.)

Rejestr zmian dla: Działalność podstawowa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d