F-271-10/2018

2018-02-08

 • Nazwa:

  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oprogramowania antywirusowego dla sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-10/2018
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  poniżej 144 000 euro
 • Termin składania ofert:

  16 luty 2018 r. godz. 0900

 • Dokumentacja:

  2018-02-08 Ogłoszenie o zamówieniu ikona pliku pdf

  2018-02-08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ikona pliku pdf

  2018-02-08 Załączniki Nr 1, 3-5 do SIWZ ikona pliku Word

  2018-02-08 Załącznik Nr 2 do SIWZ ikona pliku Word

  2018-02-08 Załącznik Nr 2.1 do SIWZ ikona pliku Word

  2018-02-08 Załącznik Nr 2.2 do SIWZ ikona pliku pdf

  2018-02-08 Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzów umowy ikona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-02-21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona pliku pdf

  2018-02-16 Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  b/d

Rejestr zmian dla: F-271-10/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-02-08
Publikacja w dniu:
2018-02-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-02-08
Publikacja w dniu:
2018-02-08
Opis zmiany:
b/d