F-271-126/2018

2018-12-07

Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na "Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie wynikającym z art. 62 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, w budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie", prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: F-271-126/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-12-07
Publikacja w dniu:
2018-12-07
Opis zmiany:
b/d