F-271-2/2018

2018-03-23

 • Nazwa:

  Wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-2/2018
 • Rodzaj:
  Roboty budowlane
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  poniżej 5 548 000 euro
 • Termin składania ofert:

  9 kwietnia 2018 r. godz. 900

 • Dokumentacja:

  2018-03-23 Ogłoszenie o zamówieniu ikona pliku pdf

  2018-03-23 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ikona pliku pdf

  2018-03-23 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okreslony dokumentacją projektową ikona pliku zip

  2018-03-23 Załączniki Nr 2 - 7 ikona pliku word

  2018-03-23 Załącznik Nr 8 Wzór umowy ikona pliku word

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-05-09 Informacja dotycząca unieważnienia przedmiotowego postępowania ikona pliku pdf

  2018-04-09 - Informacje o Wykonawcach i ofertach złożonyh w przedmiotowym postępowaniu ikona pliku pdf

  2018-04-04 Odpowiedż na pytanie do SIWZ ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  b/d

Rejestr zmian dla: F-271-2/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d