F-271-42/2018

2018-06-28

 • Nazwa:

  Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie instalacji klimatyzacji systemu VRF w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-42/2018
 • Rodzaj:
  Roboty budowlane
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  poniżej 5 548 000 euro
 • Termin składania ofert:

  16 lipiec 2018 r. god. 1000

  24 lipiec 2018 r. god. 0900

  06 sierpień 2018 r. god. 0900

 • Dokumentacja:

  2018-06-28 Ogłoszenie o zamówieniu ikona pliku pdf

  2018-06-28 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaikona pliku pdf

  2018-06-28 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony dokumentacją projektową cz. I. ikona pliku zip

  2018-06-28 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony dokumentacją projektową cz. II. ikona pliku zip

  2018-06-28 Załączniki Nr 2-7ikona pliku Word

  2018-06-28 Załącznik Nr 8ikona pliku Word

  2018-06-28 Załącznik Nr 9 - Wzór umowyikona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-08-07 Informacja o Wykonawcach i złożonych ofertach ikona pliku pdf

  2018-07-20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ikona pliku pdf

  2018-07-20 Zmieniony Załącznik Nr 8 do SIWZ ikona pliku Word

  2018-07-20 Zmieniony Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony dokumentacją projektowąikona pliku zip

  2018-07-20 Odpowiedzi na zapytania do SIWZikona pliku pdf

  2018-07-09 Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaikona pliku pdf

  2018-07-09 Projekt elektryczny ikona pliku zip

  2018-07-09 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:

  2018-08-28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: F-271-42/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-08-28
Publikacja w dniu:
2018-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
Informacje o Wykonawcach i złożonych ofertach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d