F-271-50/2018

2018-05-30

 • Nazwa:

  Dostawa komputerów i monitorów do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-50/2018
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  powyżej 144 000 euro
 • Termin składania ofert:

  09 lipiec 2018 r. godz. 900

  11 lipiec 2018 r. godz. 900

  12 lipiec 2018 r. godz. 900

 • Dokumentacja:

  2018-05-30 Ogłoszenie o zamówieniu ikona pliku pdf

  2018-05-30 Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaikona pliku pdf

  2018-05-30 Załączniki Nr 1.1.-1.6. do SIWZ ikona pliku zip

  2018-05-30 Edytowalna wersja formularza JEDZikona pliku Word

  2018-05-30 Załączniki Nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZikona pliku Word

  2018-05-30 Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór umowyikona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-07-31 Informacja o unieważnieniu postepowania w zakresie Pakietu Nr 2 i 4 ikona pliku pdf

  2018-07-12 Informacja o Wykonawcach i złożonych ofertach ikona pliku pdf

  2018-07-09 Modyfikacja SIWZ ikona pliku pdf

  2018-06-29 Ogłoszenie zmian ikona pliku pdf

  2018-06-25 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ ikona pliku pdf

  2018-06-21 Ogłoszenie zmian ikona pliku pdf

  2018-06-19 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ ikona pliku pdf

  2018-06-19 Zmodyfikowany Załącznik Nr 1.1 do SIWZ ikona pliku word

  2018-06-19 Zmodyfikowany Załącznik Nr 2 do SIWZ ikona pliku Word

  2018-06-19 Zmodyfikowany Załącznik Nr 1.4 do SIWZikona pliku Word

  2018-06-19 Zmodyfikowany Załącznik Nr 1.2 do SIWZikona pliku Word

  2018-06-19 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:

  2018-08-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: F-271-50/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-08-09
Publikacja w dniu:
2018-08-09
Opis zmiany:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 i 4
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-12
Publikacja w dniu:
2018-07-12
Opis zmiany:
Informacje o Wykonawcach i złożonych ofertach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-21
Publikacja w dniu:
2018-06-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d