F-271-51/2017

2017-08-01

 • Nazwa:

  Roboty budowlane: Montaż nawiewników okiennych w budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-51/2017
 • Rodzaj:
  Roboty budowlane
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  poniżej 135 000 euro
 • Termin składania ofert:

  17 sierpnia 2017 r. godzina 900

 • Dokumentacja:

  Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Montaż nawiewników okiennych w budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

  Ogłoszenie Ikona pliku pdf

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ikona pliku pdf

  Ogólne wymagania dla montowanych nawiewników naszybowych Ikona pliku pdf

  Rzut dolnego parteru dokument pdf

  Rzut górnego parteru Rzut górnego parteru

  Rzut I piętra Rzut I piętra

  Rzut II piętra Rzut II piętra

  Rzut III piętra Rzut III piętra

  Załącznik do SIWZ nr 8 - wzór umowy wersja edytowalna Załącznik nr 8 do SIWZ

  Załącznik do SIWZ od nr 2 do nr 7 - wersja edytowalna Załączniki od 2 do 7

 • Informacje dotyczace postępowania:

  Informacja o unieważnieniu postępowania  Ikona pliku pdf

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu Ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:

  Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Montaż nawiewników okiennych w budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie" Ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: F-271-51/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Tadeusz Bochyński
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Tadeusz Bochyński
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-02
Publikacja w dniu:
2017-08-02
Opis zmiany:
b/d