F-271-51/2018

2018-06-06

 • Nazwa:

  Dostawa urządzeń drukujących i kopiujących do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-51/2018
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  powyżej 144 000 euro
 • Termin składania ofert:

  16 lipiec 2018 r. godz. 900

  18 lipiec 2018 r. godz. 900

  19 lipiec 2018 r. godz. 900

  20 lipiec 2018 r. godz. 900

   


 • Dokumentacja:

  2018-07-11 Modyfikacja SIWZ ikona pliku pdf

  2018-06-06 Ogłoszenie o zamówieniu ikona pliku pdf

  2018-06-06 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ikona pliku pdf

  2018-06-06 Załączniki Nr 1.1-1.10 do SIWZ ikona pliku zip

  2018-06-06 Edytowalna wersja formularza JEDZikona pliku Word

  2018-06-06 Załączniki Nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZikona pliku Word

  2018-06-06 Załączniki Nr 8 do SIWZ - Wzór umowyikona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-07-20 Informacja o Wykonawcach i złożonych ofertach  ikona pliku pdf

  2018-07-03 Ogłoszenie zmian ikona pliku pdf

  2018-06-29 Informacja o zmianie SIWZ ikona pliku pdf

  2018-06-29 Ogłoszenie zmian ikona pliku pdf

  2018-06-26 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ ikona pliku pdf

  2018-06-22 Ogłoszenie zmian ikona pliku pdf

  2018-06-20 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ ikona pliku pdf

  2018-06-19 Odwołanie w odniesieniu do SIWZ ikona pliku pdf

  2018-06-19 Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:

  2018-08-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2, 3 i 9 ikona pliku pdf

  2018-08-21 Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 4, 5, 7, 8 ikona pliku pdf

  2018-08-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 i 6 ikona pliku pdf

  2018-08-03 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 10 ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: F-271-51/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-08-21
Publikacja w dniu:
2018-08-21
Opis zmiany:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet Nr 4, 5, 7, 8
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-08-17
Publikacja w dniu:
2018-08-17
Opis zmiany:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet Nr 1 i 6
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-08-03
Publikacja w dniu:
2018-08-03
Opis zmiany:
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 10
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
Informacje o Wykonawcach i złożonych ofertach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-07-11
Publikacja w dniu:
2018-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-03
Publikacja w dniu:
2018-07-03
Opis zmiany:
Ogłoszenie zmian
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
Informacja o zmianie SIWZ
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
Ogłoszenie zmian
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-06-22
Publikacja w dniu:
2018-06-22
Opis zmiany:
Ogłoszenie zmian
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
Odwołanie w odniesieniu do SIWZ
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-06
Opis zmiany:
b/d