F-271-53/2018

2018-06-04

 • Nazwa:

  Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wokand i projektorów do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-53/2018
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  powyżej 144 000 euro
 • Termin składania ofert:

  12 lipiec 2018 r. godz. 900

  13 lipiec 2018 r. godz. 900

  16 lipiec 2018 r. godz. 900

 • Dokumentacja:

  2018-07-11 Modyfikacja SIWZ ikona pliku pdf

  2018-06-04 Ogłoszenie o zamówieniu ikona pliku pdf

  2018-06-04 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ikona pliku pdf

  2018-06-04 Załączniki Nr 1.1-1.3 do SIWZ ikona pliku zip

  2018-06-04 Edytowalna wersja formularza JEDZikona pliku Word

  2018-06-04 Załącnziki Nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZikona pliku Word

  2018-06-04 Załącnzik Nr 8 do SIWZ - Wzór umowyikona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-07-31 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 i 3 ikona pliku pdf

  2018-07-16 Informacja o Wykonawcach i złożonych ofertach ikona pliku pdf

  2018-06-22 Ogłoszenie zmian ikona pliku pdf

  2018-06-20 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ ikona pliku pdf

  2018-06-19 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ ikona pliku pdf

  2018-06-15 Ogłoszenie zmian ikona pliku pdf

  2018-06-13 Zmodyfikowany Załącznik Nr 1.2 do SIWZ ikona pliku Word

  2018-06-13 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:

  2018-08-09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: F-271-53/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-08-09
Publikacja w dniu:
2018-08-09
Opis zmiany:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 i 3
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-16
Publikacja w dniu:
2018-07-16
Opis zmiany:
Informacje o Wykonawcach i złożonych ofertach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-07-11
Publikacja w dniu:
2018-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-06-22
Publikacja w dniu:
2018-06-22
Opis zmiany:
Ogłoszenie zmian
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
b/d