F-271-54/2018

2018-06-15

 • Nazwa:

  Dostawa sprzętu sieciowego do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-54/2018
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  powyżej 144 000 euro
 • Termin składania ofert:

  23 lipiec 2018 r. godz. 900

  27 lipiec 2018 r. godz. 900

  30 lipiec 2018 r. godz. 900

 • Dokumentacja:

  2018-06-15 Ogłoszenie o zamówieniuikona pliku pdf

  2018-06-15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaikona pliku pdf

  2018-06-15 Załączniki Nr 1.1-1.10 do SIWZ ikona pliku zip

  2018-06-15 Edytowalna wersja formularza JEDZ ikona pliku Word

  2018-06-15 Załączniki Nr 2, 4, 5, 6, 7 do SIWZikona pliku Word

  2018-06-15 Załącznik Nr 8.1 do SIWZ - Wzór umowyikona pliku pdf

  2018-06-15 Załącznik Nr 8.2 do SIWZ - Wzór umowyikona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-08-30 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 7 i 10 ikona pliku pdf

  2018-08-30 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 5 ikona pliku pdf

  2018-07-31 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 9 ikona pliku pdf

  2018-07-30 Informacja o Wykonawcach i złożonych ofertach ikona pliku pdf

  2018-07-25 Ogłoszenie zmian ikona pliku pdf

  2018-07-20 Odpowiedzi na zapytania ikona pliku pdf

  2018-07-13 Ogłoszenie zmian ikona pliku pdf

  2018-07-11 Odpowiedzi na zapytania ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:

  2018-09-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 3 i 4 ikona pliku pdf

  2018-09-14Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 6 i 8 ikona pliku pdf

  2018-08-30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 i 2 ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: F-271-54/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-09-17
Publikacja w dniu:
2018-09-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-09-06
Publikacja w dniu:
2018-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 9
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
Informacje o Wykonawcach i złożonych ofertach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-25
Publikacja w dniu:
2018-07-25
Opis zmiany:
Ogłoszenie zmian
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-20
Publikacja w dniu:
2018-07-20
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-13
Publikacja w dniu:
2018-07-13
Opis zmiany:
Ogłoszenie zmian
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-07-11
Publikacja w dniu:
2018-07-11
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
b/d