F-271-55/2017

2017-08-18

 • Nazwa:

  Dostawa materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej.

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-55/17
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  powyżej 135 000 euro
 • Termin składania ofert:

  4 października 2017 r. godzina 900

  26 września 2017 r. godzina 900

 • Dokumentacja:

  Ogłoszenie Ikona pliku pdf

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ikona pliku pdf

  Wykaz asortymentowo - cenowy Ikona plku Excel

  Wykaz asortymentowo - ilościowy Ikona plku Excel

  Edytowalna wersja formularza JEDZ Ikona pliku WORD

  Wzór umowy Ikona pliku pdf

  Załączniki do SIWZ 2, 4, 5 7 Ikona pliku WORD

  Wykaz płatników Ikona pliku WORD

  Formularz oceny próbek Ikona pliku WORD

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-01-09 Informacja o unieważnieniu postępowania ikona pliku pdf

  2017-12-21 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty ikona pliku pdf

  2017-11-24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona pliku pdf

  2017-10-04 Informacja o wykonawcach i o złożónych ofertach Ikona pliku pdf

  2017-09-26 - Odpowiedzi na pytania cz. 4 Ikona pliku pdf

  2017-09-14 - Odpowiedzi na pytania cz. 3 Ikona pliku pdf

  2017-09-14 - Wykaz asortymentowo - cenowy v. 4 Ikona plku Excel

  2017-09-14 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Ikona pliku pdf

  2017-09-13 - Odpowiedź na pytanie Ikona pliku pdf

  2017-09-13 - Zmieniony wykaz asortymentowo-cenowy Ikona plku Excel

  2017-09-12 - Odpowiedzi na pytania Ikona pliku pdf

  2017-09-12 - Zmieniony wykaz asortymentowo - cenowy Ikona plku Excel

 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  b/d

Rejestr zmian dla: F-271-55/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-01-09
Publikacja w dniu:
2018-01-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2017-11-24
Publikacja w dniu:
2017-11-24
Opis zmiany:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-04
Publikacja w dniu:
2017-10-04
Opis zmiany:
Informacja o wykonawcach i o złożonych ofertach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-26
Publikacja w dniu:
2017-09-26
Opis zmiany:
Odpowiedź na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-14
Publikacja w dniu:
2017-09-14
Opis zmiany:
Dodano odpowiedzi na pytania i zmienione zestawienie asortymentowo - cenowe
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-13
Publikacja w dniu:
2017-09-13
Opis zmiany:
Dodano odpowiedzi na pytania i zmienione zestawienie asortymentowo - cenowe
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-12
Publikacja w dniu:
2017-09-12
Opis zmiany:
Dodano odpowiedzi na pytania i nowe zestawienei asortymentowo - cenowe
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-18
Publikacja w dniu:
2017-08-18
Opis zmiany:
b/d