F-271-56/2017

2017-08-30

 • Nazwa:

  Ogłoszenie o zamówieniu - wirtualizacja sądów powszechnych z obszaru apelacji

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-56/2017
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  powyżej 135 000 euro
 • Termin składania ofert:

  9 paździenik 2017 godzina 900

 • Dokumentacja:

  Treść ogłoszenia Ikona pliku pdf

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ikona pliku pdf

  Załącznik nr 1.1 do SIWZ Ikona pliku word

  Załącznik nr 1.2 do SIWZIkona pliku word

  Załącznik nr 1.3 do SIWZIkona pliku word

  Edytowalna wersja formularza JEDZ Ikona pliku word

  Załącznik nr 8.1 do SIWZ Ikona pliku pdf

  Załącznik nr 8.2 do SIWZ Ikona pliku word

  Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 Ikona pliku word

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2017-10-30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona pliku pdf

  2017-10-09 Informacja o wykonacach i ofertach Ikona pliku pdf

  2017-10-05 Odpowiedź na pytania Ikona pliku pdf

  2017-09-25 Wycofanie odwołania Ikona pliku pdf

  2017-09-08 Odwołanie od SIWZ Ikona pliku word

  2017-09-08 Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczegoIkona pliku word

 • Rozstrzygnięcie postępowania:

  2017-10-30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: F-271-56/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-10-30
Publikacja w dniu:
2017-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-10-30
Publikacja w dniu:
2017-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-10-30
Publikacja w dniu:
2017-10-30
Opis zmiany:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
Informacja o wykonawcach i ofertach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
Odpwiedź na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Bożena Hamryszczak
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
Informacja o cofnięciu odwołania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Bożena Hamryszczak
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
Odwołanie od SIWZ
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Bożena Hamryszczak
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-30
Publikacja w dniu:
2017-08-30
Opis zmiany:
b/d