F-271-58/2017

2017-09-08

 • Nazwa:

  Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa wokand do sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-58/2017
 • Tryb:
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  powyżej 135 000 euro
 • Termin składania wniosków:

  17 paźdiernika 2017 r. godzina 1000

 • Dokumentacja:

  Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa wokand do sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej

  Treść ogłoszenia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik nr 1 do SIWZ

  Edytowalna wersja formularza JEDZ

  Załącznik nr 8 do SIWZ wzór umowy

  Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 w wersji edytowalnej

 • Informacje dotyczące postępowania:

  2017-10-18 Informacja o unieważnieniu postępowania Ikona pliku pdf

  2017-10-06 Informacja o zmianie w SIWZ Ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  b/d

Rejestr zmian dla: F-271-58/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-18
Publikacja w dniu:
2017-10-18
Opis zmiany:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
Informacja o zmianie w SIWZ
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Bożena Hamryszczak
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d