F-271-61/2017

2017-09-08

 • Nazwa:

  Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa laptopów do sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-61/2017
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  powyżej 135 000 euro
 • Termin składania ofert:

  25 października 2017 r. godzina 1000

  23 października 2017 r. godzina 900

  20 października 2017 r. godzina 900

  18 października 2017 r. godzina 900

  17 października 2017 r. godzina 900

 • Dokumentacja:

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ikona pliku pdf

  Załącznik nr 1.1 do SIWZ  Ikona pliku pdf

  Załącznik nr 1.2 do SIWZ Ikona pliku pdf

  Edytowalna wersja formularza JEDZ Ikona pliku WORD

  Załącznik nr 8 do SIWZ Ikona pliku pdf

  Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 Ikona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2017-11-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona pliku pdf

  2017-10-25 Informacje o Wykonawcach i złożonych ofertach ikona pliku pdf

  2017-10-24 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji ikona pliku pdf

  2017-10-20 Informacja o zmianie w SIWZ Ikona pliku pdf

  2017-10-18 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Ikona pliku pdf

  2017-10-16 Odpowiedzi na pytania Wykonawców Ikona pliku pdf

  2017-10-06 Informacja o zmianie w SIWZ Ikona pliku pdf

  2017-10-05 Sprostowanie Ikona pliku pdf

  2017-10-03 Odpowiedzi na pytania do SIWZ Ikona pliku pdf

  2017-09-20 Odpowiedzi na pytania Wykonanwców Ikona pliku pdf

  2017-09-14 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Ikona pliku pdf

  2017-09-12 Informacja o zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ikona pliku pdf

  2017-09-12 Załącznik nr 1 do SIWZ Ikona pliku WORD

 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  b/d

Rejestr zmian dla: F-271-61/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-14
Publikacja w dniu:
2017-11-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
Informacje o Wykonawcach i złożonych ofertach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2017-10-20
Publikacja w dniu:
2017-10-20
Opis zmiany:
Informacja o zmianie w SIWZ i terminie składania ofert
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-18
Publikacja w dniu:
2017-10-18
Opis zmiany:
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-16
Publikacja w dniu:
2017-10-16
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania Wykonanwców
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
Informacja o zmianie w SIWZ
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Bożena Hamryszczak
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-05
Publikacja w dniu:
2017-10-05
Opis zmiany:
Sprostowanie 2
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Bożena Hamryszczak
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Bożena Hamryszczak
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania Wykonanwców
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Bożena Hamryszczak
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-14
Publikacja w dniu:
2017-09-14
Opis zmiany:
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Bożena Hamryszczak
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-12
Publikacja w dniu:
2017-09-12
Opis zmiany:
Informacje o zmianie w SIWZ, dodany załącznik
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Bożena Hamryszczak
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-08
Publikacja w dniu:
2017-09-08
Opis zmiany:
b/d