F-271-61/2018

2018-08-10

 • Nazwa:

  Wirtualizacja serwerowni sądów apelacji rzeszowskiej

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-61/2018
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  powyżej 144 000 euro
 • Termin składania ofert:

  18 wrzesień 2018 r. godz. 900

 • Dokumentacja:

  2018-08-10 Ogłoszenie o zamówieniu ikona pliku pdf

  2018-08-10 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ikona pliku pdf

  2018-08-10 Załączniki Nr 1.1-1.4 do SIWZ ikona pliku zip

  2018-08-10 Edytowalna wersja formularza JEDZ ikona pliku word

  2018-08-10 Załączniki Nr 2, 4 , 5, 6, 7 w wersji edytowalnej ikona pliku word

  2018-08-10 Wzór umowy (Załącznik Nr 8.1-8.3) ikona pliku zip

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-09-18 Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu ikona pliku pdf

  2018-09-17 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ ikona pliku pdf

  2018-09-13 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ ikona pliku pdf

  2018-09-06 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:

  2018-10-18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: F-271-61/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-10-18
Publikacja w dniu:
2018-10-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-09-18
Publikacja w dniu:
2018-09-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-09-17
Publikacja w dniu:
2018-09-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-09-06
Publikacja w dniu:
2018-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-08-10
Publikacja w dniu:
2018-08-10
Opis zmiany:
b/d