F-271-66/2017

2017-09-15

 • Nazwa:

  Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa kopiarek i laserowych urządzeń wielofunkcyjnych do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-66/2017
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  powyżej 135 000 euro
 • Termin składania ofert:

  27 października 2017 r. godzina 900

  27 października 2017 r. godzina 1000

  24 października 2017 r. godzina 1000

 • Dokumentacja:

  Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa kopiarek i laserowych urządzeń wielofunkcyjnych do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej

  Treść ogłoszenia Ikona pliku pdf

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ikona pliku pdf

  Załącznik nr 1.1 do SIWZ Ikona pliku word

  Załącznik nr 1.2 do SIWZIkona pliku word

  Edytowalna wersja formularza JEDZIkona pliku word

  Załącznik nr 8 do SIWZIkona pliku pdf

  Załączniki nr 2, 4, 5, 6, 7 Ikona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2017-11-29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 i 2 ikona pliku pdf

  2017-10-27 Informacja o Wykonawcach i złożonych ofertach ikona pliku pdf

  2017-10-10 Sprostowanie Ikona pliku pdf

  2017-10-06 Odpowiedzi na pytania wykonawców Ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  b/d

Rejestr zmian dla: F-271-66/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-29
Publikacja w dniu:
2017-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2017-10-27
Publikacja w dniu:
2017-10-27
Opis zmiany:
Informacja o Wykonawcach i złożonych ofertach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Bożena Hamryszczak
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-10
Publikacja w dniu:
2017-10-10
Opis zmiany:
Sprostowanie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-06
Publikacja w dniu:
2017-10-06
Opis zmiany:
Odpwiedzi na zapytania i zmiana terminu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Bożena Hamryszczak
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-15
Publikacja w dniu:
2017-09-15
Opis zmiany:
b/d