F-271-67/2017

2017-08-01

 • Nazwa:

  Roboty budowlane: Montaż nawiewników okiennych w budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-67/2017
 • Rodzaj:
  Roboty budowlane
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  poniżej 135 000 euro
 • Termin składania ofert:

  19 września 2017 r. godzina 900

 • Dokumentacja:

  Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: Montaż nawiewników okiennych w budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

  Ogłoszenie Tekst ogłoszenia

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszenie

  Ogólne wymagania dla montowanych nawiewników naszybowych

  Rzut dolnego parteru dokument pdf

  Rzut górnego parteru Rzut górnego parteru

  Rzut I piętra Rzut I piętra

  Rzut II piętra Rzut II piętra

  Rzut III piętra Rzut III piętra

  Załącznik do SIWZ nr 7 - wzór umowy wersja edytowalna Załącznik nr 8 do SIWZ

  Załącznik do SIWZ od nr 2 do nr 6 - wersja edytowalna Załączniki od 2 do 7

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2017-09-19 Informacja o unieważnieniu postępowania Ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  b/d

Rejestr zmian dla: F-271-67/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-01
Publikacja w dniu:
2017-08-01
Opis zmiany:
b/d