F-271-71/2017

2017-10-25

 • Nazwa:

  Dostawa sprzętu do II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z siedzibą w Nisku i w Krośnie oraz wokand i tablicy informacyjnej do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej.

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-71/2017
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  poniżej 135 000 euro
 • Termin składania ofert:

  7 listopada 2017 r. godzina 1100

  6 listopada 2017 r. godzina 1100

  3 listopada 2017 r. godzina 1100

 • Dokumentacja:

  Ogłoszenie o zamówieniu Ikona pliku pdf

  Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaIkona pliku pdf

  Załącznik nr 1.1 do SIWZIkona pliku word

  Załącznik nr 1.1.1 do SIWZIkona pliku pdf

  Załącznik nr 1.1.2 do SIWZIkona pliku pdf

  Załącznik nr 1.2 do SIWZIkona pliku word

  Załącznik nr 1.3 do SIWZIkona pliku word

  Załącznik nr 1.4 do SIWZIkona pliku word

  Załącznik nr 1.5 do SIWZIkona pliku word

  Załącznik nr 1.6 do SIWZIkona pliku word

  Załącznik nr 1.7 do SIWZIkona pliku word

  Załączniki nr 2, 3, 4, 6, 7 do SIWZIkona pliku word

  Załącznik nr 5.1 do SIWZIkona pliku pdf

  Załącznik nr 5.2 do SIWZIkona pliku pdf

  Wzór umowy załącznik nr 5.3 do SIWZIkona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2017-11-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 4 ikona pliku pdf

  2017-11-27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 i 2 ikona pliku pdf

  2017-11-21 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 5 ikona pliku pdf

  2017-11-17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 7ikona pliku pdf

  2017-11-17 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 6 ikona pliku pdf

  2017-11-09 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 3 ikona pliku pdf

  2017-11-07 Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu ikona pliku pdf

  2017-11-06 Odpowiedzi na pytania ikona pliku pdf

  2017-11-02 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ikona pliku pdf

  2017-11-02 Odpowiedzi na pytania ikona pliku pdf

  2017-10-27 Informacja o zmianie SIWZ ikona pliku pdf

  2017-10-27 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  b/d

Rejestr zmian dla: F-271-71/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-23
Publikacja w dniu:
2017-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-23
Publikacja w dniu:
2017-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-17
Publikacja w dniu:
2017-11-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2017-11-06
Publikacja w dniu:
2017-11-06
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-02
Publikacja w dniu:
2017-11-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-02
Publikacja w dniu:
2017-11-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-02
Publikacja w dniu:
2017-11-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-11-02
Publikacja w dniu:
2017-11-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2017-10-27
Publikacja w dniu:
2017-10-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
b/d