F-271-72/2017

2017-09-13

 • Nazwa:

  Ogłoszenie o zamówieniu: Remont ogrodzenia oraz nawierzchni z kostki betonowej parkingu, zjazdu i chodnika w Sądzie Aperlacyjnym w Rzeszowie

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-72/2017
 • Rodzaj:
  Roboty budowlane
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  poniżej 135 000 euro
 • Termin składania ofert:

  28 września 2017 r. godzina 900

 • Dokumentacja:

  Ogłoszenie o zamówieniu Ikona pliku pdf

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ikona pliku pdf

  Przedmiar robót Ikona pliku pdf

  Projekt wykonawczy Ikona pliku zip

  Informacja BIOZ Ikona pliku pdf

  Załącznik wzór umowy Ikona pliku pdf

  Załączniki nr 1 - 7 wersja edytowalna Ikona pliku word

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2017-09-28 Informacja o unieważnieniu postępowania Ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:
  b/d

Rejestr zmian dla: F-271-72/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-28
Publikacja w dniu:
2017-09-28
Opis zmiany:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Andrzej Zimny
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-13
Publikacja w dniu:
2017-09-13
Opis zmiany:
b/d