F-271-78/2018

2018-08-31

 • Nazwa:

  Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-78/2018
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  poniżej 144 000 euro
 • Termin składania ofert:

  14 wrzesień 2018 r. godz. 900

  10 wrzesień 2018 r. godz. 900

 • Dokumentacja:

  2018-08-31 Ogłoszenie o zamówienia ikona pliku pdf

  2018-08-31 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ikona pliku pdf

  2018-08-31 Załączniki Nr 1.1-1.6 do SIWZ ikona pliku zip

  2018-08-31 Załączniki Nr 1.1.1.-1.6.1. do SIWZ ikona pliku zip

  2018-08-31 Załączniki Nr 2-7 do SIWZ ikona pliku zip

  2018-08-31 Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy ikona pliku zip

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-09-14 Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu ikona pliku pdf

  2018-09-12 Odpowiedzi na zapytania ikona pliku pdf

  2018-09-11 Odpowiedzi na zapytania ikona pliku pdf

  2018-09-06 Odpowiedzi na zapytania ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:

  2018-10-25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2, 3, 4, 6 ikona pliku pdf

  2018-10-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 i 5 ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: F-271-78/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-10-25
Publikacja w dniu:
2018-10-25
Opis zmiany:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet Nr 2, 3, 4, 6
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-10-22
Publikacja w dniu:
2018-10-22
Opis zmiany:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet Nr 1 i 5
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-09-14
Publikacja w dniu:
2018-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-09-13
Publikacja w dniu:
2018-09-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-09-11
Publikacja w dniu:
2018-09-11
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Agnieszka Król-Zajdel
Dokument z dnia:
2018-09-06
Publikacja w dniu:
2018-09-06
Opis zmiany:
Odpowiedzi na pytania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
b/d