F-271-79/2018

2018-10-23

 • Nazwa:

  Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sądzie Apelacyjnym w rzeszowie

 • Oznaczenie postępowania:
  F-271-79/2018
 • Rodzaj:
  Dostawy
 • Tryb :
  przetarg nieograniczony
 • Wartość:
  poniżej 5 548 000 euro
 • Termin składania ofert:

  07 listopada 2018 r. godz. 900

  08 listopada 2018 r. godz. 900

 • Dokumentacja:

  2018-10-08 Ogłoszenie o zamówieniu ikona pliku pdf

  2018-10-08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ikona pliku pdf

  2018-10-08 Załącznik Nr 1 do SIWZ (część I) ikona pliku zip

  2018-10-08 Załącznik Nr 1 do SIWZ (część II) ikona pliku zip

  2018-10-08 Załącznik Nr 1 do SIWZ (część III) ikona pliku zip

  2018-10-08 Załączniki Nr 2-7 do SIWZ ikona pliku Word

  2018-10-08 Załącznik Nr 8 do SIWZ ikona pliku Word

  2018-10-08 Załącznik Nr 9 do SIWZ (wzór umowy) ikona pliku pdf

 • Informacje dotyczace postępowania:

  2018-11-08 Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu ikona pliku pdf

  2018-10-26 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ikona pliku pdf

  2018-10-26 Zmodyfikowany Załącznik Nr 8 do SIWZ ikona pliku Word

  2018-10-26 Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ ikona pliku pdf

 • Rozstrzygnięcie postępowania:

  2018-12-03 Informacja o unieważnieniu postępowania ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: F-271-79/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-11-08
Publikacja w dniu:
2018-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-10-26
Publikacja w dniu:
2018-10-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-10-23
Publikacja w dniu:
2018-10-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Sylwia Cieszyńska
Dokument z dnia:
2018-10-08
Publikacja w dniu:
2018-10-08
Opis zmiany:
b/d