II Oddział Informatyczny

Do głównych zadań realizowanych przez II Oddział Informatyczny w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie należy (Zarządzenie nr 36/2016 Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. Ikona pliku pdf):
1)    obsługa I linii wsparcia dla systemów informatycznych:
a)    Centralne Active Directory,
b)    e-Płatności,
c)    System Zarządzania Tożsamością;
2)    wdrażanie i modyfikacja systemu informatycznego Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr w zakresie zarządzania danymi podstawowymi modułu SAP CO oraz cyklami rozliczeniowymi;
3)    obsługa procesów nadawania/modyfikowania/odbierania uprawnień dla wybranych systemów informatycznych;
4)    wykonywanie transkrypcji zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzeń sądowych.

Oddział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Artykuły

Rejestr zmian dla: II Oddział Informatyczny