Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Sądu Apelacyjnego i funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

W celu złożenia wniosku prosimy o skorzystanie z formularza: wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać na kilka sposobów:

pocztą elektroniczną na adres Oddziału Administracyjnego:;

faksem na nr (17) 858 02 05;

pocztą na adres: Oddział Administracyjny Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 28 35-001 Rzeszów

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej