Informacja o podziale środków na podwyższenie wynagrodzeń

2018-02-22

W zawiązku z podziałem środków finansowych w wysokości 1 784 000,- zł na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej przyznanych decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 14.02.2018 roku, znak: DB-I-311-32/18/1, informuję, że dokonując podziału kwoty 1 784 000,- zł dla łącznej liczby etatów 1 845,50 zastosowano kryterium wyliczenia średniej kwoty podwyżki na etat - tj. 80,56,- zł, co zostało zaakceptowane przez związki zawodowe na szczeblu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - część 15/09. Zobowiązano również dyrektorów sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej do uzgodnienia kryteriów podziału i kwot podwyżek ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w sądzie.
Jednocześnie informuję, że w budżecie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie zabezpieczone zostały środki na podwyższenie wynagrodzeń dla grupy kuratorów w wysokości 201 095,-zł. Środki zostaną przekazane do poszczególnych sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej, po uzyskaniu informacji od dysponenta głównego dotyczącej sposobu ich rozdysponowania.

Rejestr zmian dla: Informacja o podziale środków na podwyższenie wynagrodzeń

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
b/d