Zespół ds. przeciwdziałania mobbingowi

2017-07-05

Z dniem 29 czerwca 2019 r. rozpoczął działalność Zespół do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonywających obowiązki zawodowe w sądach powszechnych powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zarządzeniem z dnia 12 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2017 r. poz. 162)