Podkarpacki Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

2017-03-17

Jesteśmy Stowarzyszeniem prowadzącym Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie, Przemyślu oraz w Krośnie. Pomoc pokrzywdzonym i członkom ich rodzin realizowana jest w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zapewniamy bezpłatne wsparcie psychologiczne, a także prawnicze osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Warunkiem korzystania z bezpłatnej pomocy jest posiadanie statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Świadczymy następujące formy wsparcia:

  1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
  2. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej
  3. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
  4. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
  5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
  6. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
  7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat mieszkaniowych
  8. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń
  9. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
  10. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.