Informacja o wykonywaniu funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie

2017-08-01

Informujemy, że na podstawie art. 22b § 2 zdanie 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.) Pan SSO Tadeusz Strzyż będzie wykonywał funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do czasu powołania nowego Prezesa tego Sądu, nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2018 r.