IV Wydział Wizytacji

Do wykonywania czynności związanych z wewnętrznym nadzorem administracyjnym sprawowanym przez Prezesa Sądu Apelacyjnego nad działalnością administracyjną sądów oraz współpracą w zakresie szkoleń z Krajową szkołą Sądownictwa i Prokuratury

Artykuły

Rejestr zmian dla: IV Wydział Wizytacji