KD-1107-1/2017

2017-01-26

 • Nazwa:

  Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w wydziale orzeczniczym.

 • Oznaczenie konkursu:
  KD-1107-1/2017
 • Stanowisko:

  stażysta w wydziale orzeczniczym

 • Termin zgłoszenia:

  13 lutego 2017 r.

 • Wymagane dokumenty:

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z podaniem sygnatury konkursu oraz danych kontaktowych kandydata,
  2. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie,
  3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
  4. kserokopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
  5. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  10. pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  11. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje, 12) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Wyniki I etapu:

  2017-02-27 Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu Ikona pliku pdf

 • Wynki II etapu:

  2017-03-21 Lista koandydatów zakwalifikowanych do III etapu ko kursu Ikona pliku pdf

 • Wyniki konkursu:

  2017-03-30 Ogłoszenie o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie w wydziale orzeczniczym Ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: KD-1107-1/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-03-30
Publikacja w dniu:
2017-03-30
Opis zmiany:
Ogłoszenie o wynikach konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-03-21
Publikacja w dniu:
2017-03-21
Opis zmiany:
Wyniki II etapu i ogłoszenie o III etapie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-02-27
Publikacja w dniu:
2017-02-27
Opis zmiany:
Wyniki I etapu i ogłoszenie o II etapie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-01-26
Publikacja w dniu:
2017-01-26
Opis zmiany:
b/d