KD-1107-4/2018

2018-04-13

 • Nazwa:

  Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądu i prokuratury (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) ogłasza w drodze konkursu nabór stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym na zastępstwo na czas nieobecności w pracy Informatyka w Oddziale Informatycznym, w wymiarze pełnego etatu.

 • Oznaczenie konkursu:
  KD-1107-4/2018
 • Stanowisko:

  Informatyk w Oddziale Informatycznym na zastępstwo na czas nieobecności w pracy Informatyka w Oddziale Informatycznym, w wymiarze pełnego etatu.

 • Termin zgłoszenia:

  4 maja 2018 r.

 • Wymagane dokumenty:

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1)    zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z podaniem sygnatury konkursu oraz danych kontaktowych kandydata.
  2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie,
  3)    kserokopia dyplomu ukończenia studiów' wyższych,
  4)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  5)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  6)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  7)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
  8)    pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów' rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  9)    kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje.
  10)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Składane oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 • Wyniki I etapu:

  Wyniki I etapu konkursu - ogłoszenie

  II etap konkursu - 29 maja 2018 r. o godzinie 1000 w sali 027.

  III etap konkursu - 29 maja 2018 r. po zakończeniu II etapu.

 • Wynki II etapu:
  b/d
 • Wyniki konkursu:

  Wyniki konkursu - ogłoszenie

Rejestr zmian dla: KD-1107-4/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia o wynikach konkursy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-05-11
Publikacja w dniu:
2018-05-11
Opis zmiany:
Wyniki I etapu i ogłoszenie o II etapie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-04-13
Publikacja w dniu:
2018-04-13
Opis zmiany:
b/d