KD-1107-5/2017

2017-09-06

 • Nazwa:

  Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie ogłasza nabór na stanowisko Kierowcy samochodu osobowego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie

 • Oznaczenie konkursu:
  KD-1107-5/2017
 • Stanowisko:

  Kierowca samochodu osobowego

 • Termin zgłoszenia:

  15 września 2017 r.

 • Wymagane dokumenty:
  1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz danymi kontaktowymi kandydata,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. kserokopia prawa jazdy,
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  8. pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • Wyniki I etapu:

  2017-09-21Lista kandydatów zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową do drugiego etapu konkursu Ikona pliku pdf

 • Wynki II etapu:
  b/d
 • Wyniki konkursu:

  2017-09-28 Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierowcy w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie Ikona pliku pdf

Rejestr zmian dla: KD-1107-5/2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-06
Publikacja w dniu:
2017-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-09-06
Publikacja w dniu:
2017-09-06
Opis zmiany:
b/d