KD-1107-6/2018

2018-06-06

 • Nazwa:

  Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) ogłasza w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy docelowo na stanowisko sekretarza sądowego w Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie.

 • Oznaczenie konkursu:
  KD-1107-6/2018
 • Stanowisko:

   Jedno stanowisko stażysty w Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie

 • Termin zgłoszenia:

  22 czerwca 2018 r.

 • Wymagane dokumenty:

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1)    zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z podaniem sygnatury konkursu oraz danych kontaktowych kandydata (adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail)
  2)    CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisane własnoręcznie,
  3)    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  5)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  7)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  8)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  9)    pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na podstawie RODO,
  10)    oświadczenie dotyczące zapoznania się z klauzulą informacyjną dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie,
  11)    kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje,
  12)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Składane oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 • Wyniki I etapu:

  Ogłoszenie o anulowaniu naboru kandydatów Ikona pliku PDF

 • Wynki II etapu:
  b/d
 • Wyniki konkursu:
  b/d

Rejestr zmian dla: KD-1107-6/2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-07-06
Publikacja w dniu:
2018-07-06
Opis zmiany:
Ogłszenie a anulowaniu naboru
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-06
Opis zmiany:
b/d