Oddział Finansowy

Do zadań Oddziału Finansowego należy:

  • opracowywanie, na podstawie projektów przedkładanych Dyrektorowi Sądu przez dyrektorów sądów na obszarze apelacji, projektów planów finansowych i planów finansowych sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej oraz projektu planu finansowego i planu finansowego Sądu Apelacyjnego,
  • opracowywanie, na podstawie projektów przedkładanych Dyrektorowi Sądu przez dyrektorów sądów na obszarze apelacji, projektów planów finansowych i planów finansowych sądów w układzie zadaniowym z obszaru apelacji rzeszowskiejoraz projektu planu finansowego i planu finansowego w układzie zadaniowym Sądu Apelacyjnego,
  • opracowywanie w porozumieniu z podległymi dysponentami projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,
  • wykonywanie budżetu sądów na obszarze apelacji oraz budżetu Sądu Apelacyjnego,
  • prowadzenie rachunkowości Sądu Apelacyjnego.

Oddział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2017-08-17
Publikacja w dniu:
2017-08-17
Opis zmiany:
b/d