Oddział Informatyczny

Oddział Informatyczny Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie prowadzi sprawy związane z informatyzacją Sądu. Zajmuje się określaniem bieżących i planowaniem przyszłych potrzeb, zarządzaniem infrastrukturą informatyczną, w tym obsługą systemów wdrożonych w Sądzie oraz zapewnieniem usług wsparcia dla użytkowników systemów informatycznych. Do zadań Oddziału Informatycznego należy także zapewnienie bezpieczeństwa informacji gromadzonych w systemach informatycznych oraz realizacja i koordynacja projektów realizowanych centralnie, wynikających ze strategii informatyzacji resortu sprawiedliwości.

Oddział pracuje w poniedziałek od 730 do 1800, od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Rejestr zmian dla: Oddział Informatyczny