Oddział Inwestycji

Do zakresu jego działalności należy:

  1. Koordynowanie   i   nadzorowanie  działalności   inwestycyjnej   i   remontowej   sądów okręgowych i sądów rejonowych działających na obszarze apelacji rzeszowskiej.
  2. Prowadzenie   spraw   związanych  z działalność   inwestycyjną   i   remontową  Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.
  3. Opracowywanie planów inwestycyjno - remontowych dla Sadu Apelacyjnego.

Oddział pracuje od poniedziałku do piatku w godzinach od 730 do 1530.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Oddział Inwestycji