Oddział Administracyjny

Do zakresu jego działalności należą sprawy organizacyjne Sądu, prowadzenie sekretariatu Prezesa i Wiceprezesa, nadzór nad sprawami organizacyjnymi jednostek podległych, sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Apelacyjnego, prowadzenie biura podawczego i biblioteki, nadzór nad pracą archiwum zakładowego, sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych z zakresu działania Sądu Apelacyjnego i notariuszy oraz prowadzenie Biura Obsługi Interesanta.

Oddział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny