Powołanie Prezesa Sądu Rejonowego w Przeworsku

2017-10-30

Na podstawie art. 25 § 1 i art. 26 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2062 z późniejszymi zmianami) Minister Sprawiedliwości powołał Pana SSR Mariusza Fołtę z dniem 30 września 2017 r. do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Przeworsku, na okres czterech lat.