Sygnatura akt II AKzw 371/11

2011-10-24

W odpowiedzi stwierdzić należy, że statuowana w art. 67 ust. 2 Konstytucji RP zasada równości wobec prawa "bez względu na (...) wykształcenie (...) oraz pochodzenie i położenie społeczne", oznacza nie tylko uprawnienia, ale i powinności, a nawet obowiązki. Ma ona odniesienie także do postępowania sądowego, w tym m.in. w zakresie przestrzegania przez strony terminów procesowych. Człowiek niewykształcony, bądź starszy wiekiem czy też nieobeznany w danej dziedzinie, nie może na takich swoich cechach opierać żądania przywrócenia terminu do złożenia środka odwoławczego, skoro organy procesowe należycie wypełniły swoje obowiązki z art. 16 k.p.k., a uchybienie terminu nastąpiło wskutek braku staranności skazanego w jego własnej sprawie.

Rejestr zmian dla: Sygnatura akt II AKzw 371/11