Szkolenie dla sędziów i komorników

2018-05-28

W dniu 21 maja 2018 r. w budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli sędziowie i komornicy z obszaru apelacji rzeszowskiej. Szkolenie otworzył Prezes SA w Rzeszowie SSA Marek Klimczak. W trakcie szkolenia prelekcje wygłosili sędziowie wizytatorzy ds. komorniczych z sądów okręgowych apelacji rzeszowskiej jak również przedstawiciele środowiska komorniczego. W charakterze prelegenta wystąpił również Pan Wiesław Grajdura - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, uczestnik prac nad nowelizacją ustaw komorniczych z dnia 22 marca 2018 r., który zaprezentował podstawowe założenia przygotowywanych w tym zakresie zmian. Zadania moderatora spotkania pełniła SSA Małgorzata Moskwa - wizytator ds. cywilnych i komorniczych w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Tematyka szkolenia koncentrowała się na bieżących problemach związanych  z postępowaniem egzekucyjnym. Omówione zostały m. in. kwestie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, nadzoru prezesa sądu nad komornikami sądowymi, skarg na czynności komornika czy też prowadzenia egzekucji z nieruchomości. Szkolenie posłużyło wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy komornikami sądowymi a sędziami zajmującymi się na co dzień problematyką egzekucyjną.Rejestr zmian dla: Szkolenie dla sędziów i komorników

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d