Zamówienia publiczne

Artykuły

 • G-2361-27/2018

  13-12-2018

  • Nazwa:

   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odkup odpadów

  • Oznaczenie postępowania:
   G-2317-27/2018
  • Temin składania ofert:

   17 grudzień 2018 r. godz. 1000

  Czytajwięcejo:
 • F-271-135/2018

  12-12-2018

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na usługę sprzątania pomieszczeń II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z siedzibą w Nisku

  Czytajwięcejo:
 • F-271-126/2018

  07-12-2018

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na "Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w zakresie wynikającym z art. 62 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, w budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie", prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

  Czytajwięcejo:
 • F-271-128/2018

  06-12-2018

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na "Dostawę słuchawek komputerowych dla II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie", prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

  Czytajwięcejo:
 • F-271-113/2018

  23-11-2018

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na wykonanie usługi dozoru i ochrony osób i mienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

  Czytajwięcejo:
 • F-271-105/2018

  09-11-2018

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na "Dostawę dysków serwerowych dla II Oddziału Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z siedzibą w Nisku i Krośnie

  Czytajwięcejo:
 • F-271-108/2018

  30-10-2018

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na dostawę dysków do macierzy NAS Synology RS3617xs+ ikona pliku pdf

 • F-271-103/2018

  25-10-2018

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na zadanie pn. "Dostawa pamięci masowych NAS RACK do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej"

  Czytajwięcejo:
 • F-271-99/2018

  • Nazwa:

   Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż regałów przesuwnych w archiwum Sądu Rejonowego w Krośnie

  • Oznaczenie postępowania:
   F-271-99/2018
  • Temin składania ofert:

   30 październik 2018 r. godz. 900

  Czytajwięcejo:
 • F-271-93/2018

  11-10-2018

  Informacja o Wykonawcach i ofertach złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na "Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu kontroli dostępu - dostawa i montaż bramek uchylnych ograniczających dostęp do kondygnacji III piętra, wraz z niezbędnymi instalacjami - w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie"

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Zamówienia publiczne