Zarządzenie nr 151/18 Prezesa Sądu Apelacyjnego

2018-11-30

Zarządzenie Nr 151/18 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie  z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w dniu 31 grudnia 2018 r.

 Na podstawie art. 22 § 1 pkt1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. 2018.23 z późn. zm.) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1
W dniu 31 grudnia 2018 r. ustala się godziny urzędowania Sądu Apelacyjnego  w Rzeszowie od 7.30 do 15.30, które są też godzinami przyjęć interesantów.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 151/18 Prezesa Sądu Apelacyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-11-30
Publikacja w dniu:
2018-11-30
Opis zmiany:
b/d