Zarządzenie nr 6/2018 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego

2018-10-10

Zarządzenie nr 6/18 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia czasu pracy
Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w 2018 r.

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i art. 3la § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.), § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.) w związku z § 13 pkt 17 Regulaminu Pracy Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie oraz art. 130 § 2 Kodeksu pracy zarządzamy, co następuje:

 

§1

Dzień 24 grudnia 2018 r. ustalamy dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczamy dzień 29 grudnia 2018 r. dniem pracy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 6/2018 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Wytworzył:
Prezes i Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
Opublikował:
Robert Dworak
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d